Info
Diptest
Cursus
Mail
Tips
Poll
Films
Home
Mail
Home  / Mail  / Disclaimer

 

Disclaimer E-mailservice

 

 

E-MAILSERVICE DOOR DIPDESKUNDIGEN VAN INDIGO, DE JUTTERS en DIMENCE.

Juni 2006©

 

Disclaimer E-mailservice

Indigo, De Jutters, Dimence, Ypse en Mediant voeren de E-mailservice van de website www.gripopjedip.nl uit. Doel van de E-mailservice is jongeren / jong volwassenen met depressieve klachten -en hun omgeving- te ondersteunen in het omgaan met hun klachten. Doel is vooral grip te krijgen op somberheid, ten einde echte depressiviteit te voorkomen. De ondersteuning bestaat uit maximaal 8 mailinteracties tussen de Dipdeskundige van één van de uitvoerende instellingen en de klant. De mails worden met grote zorgvuldigheid beantwoord door preventiefunctionarissen. Hierin wordt nauwkeurig de vraag van de mailer getraceerd, naar aanleiding waarvan het antwoord geformuleerd wordt. Bij de beantwoording wordt gebruik gemaakt van algemeen gehanteerde principes binnen de preventie van depressie.

 

Voor deze E-mailservice gelden de privacyregels zoals die binnen de gezondheidszorg gebruikelijk zijn.

 

De uitvoerende preventie instellingen zijn zich er van bewust dat een dergelijk mailtraject face-to-face contacten niet kan vervangen en dat het inschatten van de problematiek of een mogelijke crisissituatie bemoeilijkt wordt. Eveneens zijn zij zich bewust van het feit dat je iemand niet kan bereiken als zij / hij niks van zich laat horen. Hierbij is het mogelijk onduidelijk of iemand ongemotiveerd is of dat het juist slechter gaat. In dit licht wordt benadrukt dat de E-mailservice preventie is en geen hulpverlening. Feitelijk is het niet bedoeld voor mensen die behandeling nodig hebben. De mails worden ook niet beantwoord door BIG geregistreerde behandelaren. Jongeren onder de 16 jaar wordt geadviseerd de ouder(s) op de hoogte te stellen van deelname aan de E-mailservice.

Indigo, De Jutters, Dimence, Ypse en Mediant aanvaarden géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van technische mankementen, computerstoringen, virussen, volle postbussen, etc.

Deelname aan de E-mailservice houdt in dat een deelnemer zich bewust is van de geschetste beperkingen van dit aanbod en dat deelname een eigen keuze is.

Voor vragen en of opmerkingen kun je mailen naar info@gripopjedip.nlnieuws
Geen nieuwsberichten momenteel

testimonials
Silke: Leeg >>
Britt: Jij bent niet lastig! >>
X: Vecht niet, maar omhels >>

meer testimonials >>