Info
Diptest
Cursus
Mail
Tips
Poll
Films
Home
Disclaimer

Disclaimer

De website gripopjedip.nl is ontwikkeld voor jongeren met depressieve klachten, en geeft informatie over diverse aspecten van depressie. Het is een gezamenlijk product van het Trimbos-instituut, De Jutters, Indigo en Dimence. Daarnaast voeren ook getrainde professionals van Ypse en Mediant gripopjedip-aanbod uit. De informatie op gripopjedip.nl is gebaseerd op huidige wetenschappelijke en empirische inzichten. De informatie op deze website kan door ons - het Trimbos-instituut, De Jutters, Indigo en Dimence - zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

 

Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Die informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of . Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie op gripopjedip.nl kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.nieuws
Geen nieuwsberichten momenteel

testimonials
Silke: Leeg >>
Britt: Jij bent niet lastig! >>
X: Vecht niet, maar omhels >>

meer testimonials >>